ตอน เตรียมตัวมีบุตร ต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไรกัน ? (Episode. 1/2) ฉบับคู่มือสำหรับคุณพ่อคุณแม่

ของใช้เด็กอ่อน

ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร

ตอน เตรียมตัวมีบุตร ต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไรกัน ? (Episode. 1/2)

ฉบับคู่มือสำหรับคุณพ่อคุณแม่ (เทียบระหว่างโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ปี 2562)

            สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เตรียมมีลูก สิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมคือการวางแผนทางการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเตรียมมีลูก เริ่มตั้งแต่ค่าฝากท้อง, ค่าทำคลอด, ค่าดูแลลูก, ค่าเรียนจนกว่าลูกจะโตและทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้ M2G Knowledge จึงเอาค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการเริ่มมีลูก สำหรับการฝากท้อง ทำคลอด และหลังคลอด มาฝากกันค่ะ

ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรปี2562

ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์
            สำหรับการตั้งครรภ์ที่คุณแม่มีภาวะปกติ ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์จะมีค่าฝากครรภ์, ค่าตรวจครรภ์, ค่าวัคซีน, ค่ายาต่างๆ สำหรับโรงพยาบาลของรัฐ เฉลี่ยประมาณ 4,000-8,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการตรวจและอัลตร้าซาวด์ ส่วนของโรงพยาบาลเอกชน เริ่มต้นเฉลี่ย 10,000-50,000 บาทส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อแพคเกจเหมา

ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรปี2562


ค่าใช้จ่ายในการทำคลอด
            ค่าใช้จ่ายในการทำคลอดจะแบ่งเป็น 3 แบบหลักๆ คือ การทำคลอดแบบธรรมชาติ, การผ่าตัดคลอดและการทำคลอดแบบลูกแฝด โดยค่าใช้จ่ายในการทำคลอดนี้ในกรณีคลอดแบบปกติ ไม่มีอัตราเสี่ยงใดๆ หากการทำคลอดในกรณีพิเศษค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นแล้วแต่กรณี
            ส่วนใหญ่สำหรับการทำคลอดในกรณีไม่ต้องการมีบุตรแล้วก็สามารถทำหมันหลังจากการทำคลอดทันทีได้เช่นกัน  โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
            ค่าใช้จ่ายในการทำคลอดจะส่วนใหญ่จะครอบคลุมค่าแพทย์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสำหรับสูติ-นรีแพทย์, กุมารแพทย์, วิสัญญีแพทย์และค่าแพทย์ผู้ช่วย นอกจากนี้ยังรวมถึงค่าห้องคลอด, ห้องผ่าตัดคลอด, ห้องพักฟื้น, ค่าเครื่องมือแพทย์ต่างๆ, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาและค่าห้องพัก (โดยอาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามแพคเกจเสริมต่างๆ อาทิ ค่าบริการจัดการทำใบสูติบัตร, ค่าอบรมหลักสูตรต่างๆ สำหรับการเลี้ยงลูกอ่อนและการดูแลคุณแม่หลังคลอดเป็นต้น)
            สำหรับโรงพยาบาลของรัฐ ค่าใช้จ่ายในการทำคลอดแบบธรรมชาติ เฉลี่ยประมาณ 5,000-15,000 บาทและกรณีผ่าคลอด เฉลี่ยประมาณ 15,000-30,000 บาท ส่วนโรงพยาบาลเอกชน ค่าใช้จ่ายในการทำคลอดแบบธรรมชาติ เฉลี่ยเริ่มต้นประมาณ 30,000-90,000 บาทและกรณีผ่าคลอด เฉลี่ยเริ่มต้นประมาณ 60,000-150,000 บาท ในกรณีคลอดแบบพิเศษ เช่น คลอดแบบลูกแฝดก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น, หรืออาการแทรกซ้อนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายจะแล้วแต่กรณี  ส่วนค่าทำหมันเพิ่มก็จะอยู่ที่ประมาณ 20,000-30,000 บาทโดยประมาณค่ะ แต่ส่วนใหญ่พอรวมกับแพคเกจคลอดบางที่ก็ราคาไม่สูงมากนักค่ะ

การเบิกประกันสังคมให้การคลอดบุตร

การใช้สิทธิต่างๆ
            ส่วนใหญ่จะมีการใช้สิทธิประกันสังคมซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและทำเรื่องเบิกภายหลัง โดยสามารถเบิกได้ 13,000 บาทและส่วนต่างคุณพ่อคุณแม่ต้องจ่ายเอง โดยการยื่นขอสิทธินั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องให้คุณแม่ทำคลอดที่โรงพยาบาลที่ตนเองประกันสังคมอยู่เท่านั้น การทำคลอดสามารถทำต่างโรงพยาบาลได้ค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถเบิกค่าสงเคราะห์บุตรได้ ในกรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน โดยยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวก                 

            การวางแผนช่วยกันเก็บเงินเพื่อลูกคนแรก คุณพ่อคุณแม่คงพอได้ไอเดียกันแล้วนะค่ะ แต่พอถึงเวลาต้องเตรียมฝากครรภ์และทำคลอดจริงๆ นอกจากเลือกแพทย์และโรงพยาบาลแล้ว การคำนึงถึงค่าใช้จ่ายแบบประหยัดและสมเหตุผล ทาง M2G แนะนำว่าอย่าลืมเปรียบเทียบแพคเกจเหมาด้วยนะค่ะ เนื่องจากโรงพยาบาลในปัจจุบันมีการทำโปรโมชั่นให้เลือกหลากหลายมากๆ ค่ะ

            หลังคลอดแล้วก็ต้องมีการเลือกสินค้าสำหรับบุตรหลังคลอดที่เหมาะสมและคุ้มค่า ทาง M2G Family Store จะนำบทความ ep.2 มาฝากกันในครั้งต่อไปนะคะ

            M2G Family Store ขอให้ทุกครอบครัวมีแต่รอยยิ้มนะค่ะ ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับครอบครัวได้ใหม่ ติดตามบทความน่ารู้สำหรับครอบครัวได้ที่นี้  สนใจของเล่นเสริมทักษะและพัฒนาการทุกช่วงวัย สามารถคลิกชมของเล่นคุณภาพของ M2G ได้นะคะ #ครอบครัวอบอุ่น #สินค้าเด็กอ่อน #ของเล่นเสริมทักษะ #ของเล่นคุณภาพ #M2GFamilyStore #คุณพ่อคุณมือใหม่ #ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ #ค่าใช้จ่ายในการทำคลอด #ทำคลอดแบบธรรมชาติ #ทำคลอดแบบผ่า

 


Older Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Liquid error (layout/theme line 116): Could not find asset snippets/spurit_uev-theme-snippet.liquid